Kedy je pri fúkanej izolácii potrebná parozábrana?

Parozábrana je špeciálna fólia, ktorá zabraňuje prenikaniu vlhkosti do strechy a chráni tak drevené konštrukcie i tepelnú izoláciu.
Kedy sa pri fúkanej izolácii používa?

Aká je úloha parozábrany 


Parozábrana je veľmi dôležitá hlavne pri drevených krovoch a stropoch. Keby do strechy s drevenou konštrukciou prenikla vodná para z interiéru, môže preniknúť až na miesta s nižšou povrchovou teplotou a skondenzovať, čo predstavuje vysoké riziko vzniku plesní.

Aj keď je minerálna fúkaná izolácia SUPAFIL nenasiakavá, vlhkosť môže ublížiť hlavne dreveným súčastiam strechy. Z dlhodobého hľadiska  zvýšená vlhkosť v konštrukcii strechy vytvára vhodné podmienky pre rast plesní, drevokazných húb čo môže viesť k zníženej životnosti celého krovu. Preto je odborné umiestnenie parotesnej fólie veľmi dôležitý krok, ktorý netreba podceniť.

Inštalácie parozábrany pred aplikáciou fúkanej minerálnej izolácie.

Novostavby

Fúkaná izolácia sa pri novostavbách používa na zateplenie stropu hlavne v stavbách typu bungalov a strechách s nízkym sklonom, teda väčšinou sa jedná o väzníkový krov. Tieto strechy sú zostavené z drevených prvkov, takže je v nich parozábrana nevyhnutná, to však do projektu domu zahrnie projektant. 

NÁŠ TIP:
Medzi sadrokartónovým stropom a parozábranou umiestnenou na väzníkoch je vzduchová medzera ideálna na umiestnenie rozvodov.

Inštalácie parozábrany pred aplikáciou fúkanej minerálnej izolácie.
Parozábrana v podkroví staršieho domu pred aplikáciou fúkanej minerálnej izolácie.

Rekonštrukcia staršej strechy

K zatepľovaniu stropu fúkanou izoláciou v staršom dome treba pristupovať individuálne. Ak je v dome betónový strop, parozábrana nie je potrebná. Pri iných stropoch môže byť umiestnenie parozábrany komplikované,  preto odporúčame poradiť sa s odborníkom. Pri staršom drevenom strope je parozábrana potrebná. 

Parozábrana, parobrzda.

Aké sú typy fólií?

Na trhu existujú dva základné typy fólií, ktoré majú za úlohu zamedziť prenikaniu vodných pár do nosných konštrukcií. Stretávame sa s výrazmi parozábranaparobrzda, neznamenajú to isté. Aký je medzi nimi rozdiel?

Parozábrana je fólia s uzavretou bunkovou štruktúrou a vysokým difúznym odporom, ktorá úplne zamedzí prestupu vodnej pary z interiéru do exterieru. 

Parobrdza je fólia s čiastočne otvorenou bunkovou štruktúrou, nízkym difúznym odporom a umožňuje prestup vodnej pary z interiéru smerom von v takej miere, aby nedošlo ku kondenzácii vodnej pary v konštrukcii.  Takéto typy konštrukcií nazývame aj difúzne otvorené konštrukcie. 

Pri správnom výbere fólie odporúčame poradiť sa s odborníkom, nie vždy je možné použiť parobrzdu namiesto parozábrany.

Fotky nám poskytli Izolácie MLP.

Zaujalo vás
zateplenie Supafilom?

Kontaktuje nášho špecialistu:

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Cenová kalkulácia

KNAUF INSULATION 2024 | created by people in ARSYline