Typy striech vhodné pre fúkanú izoláciu

TRÁMOVÉ STROPY

Trámový strop je najtypickejšou konštrukciou v jednopodlažných sedliackych domoch,  ale v súčasnosti ho využívajú aj mnohých moderných novostavbách. V  takomto type konštrukcie sa väčšinou nachádza vzduchová medzera, preto  sa často nazýva aj dutý trámový strop.

Pri  zatepľovaní trámového stropu fúkanou izoláciou SUPAFIL je zásah  do konštrukcie minimálny. Nie je potrebné žiadne veľké sťahovanie alebo  stavebné úpravy. Stačí stredom povaly kolmo na stropné trámy otvoriť  záklop na šírku približne 25 - 30cm. Do otvoru sa zasunie hadica a dutý  priestor medzi trámami sa vyplní fúkanou izoláciou.

Klasický  spôsob zatepľovania je v porovnaní s fúkanou izoláciou prácnejší  a náročnejší na realizáciu a nevedie k väčším úspechom. Buď sa dodatočne  zaizoluje záklop položením izolačných rohoží, čím sa povala stáva  nepochôdznou (a teda sa nedá využívať), alebo sa takmer celý záklop musí  rozobrať a izolácia medzi trámy povkladať, čo je značne namáhavé,  prácne a aj pri najväčšej snahe nedôkladné. Pokiaľ je na záklope  betónový poter, je to aj prakticky nemožné.

PULTOVÉ STRECHY

Pultové strechy alebo dvojplášťové ploché strechy sú dnes stále žiadanejšie. Najčastejšie sa používajú na nízkoenergetických domoch a to hlavne kvôli tomu, že tento typ konštrukcie účinne zamedzuje tepelným stratám a tým pomáha znižovať náklady na energie. 

V pultových strechách je v priestore medzi stropom a strešným plášťom odvetrávaná vzduchová medzera.  Pohyb v takejto konštrukcii je obmedzený len na plazenie a fúkaná  izolácia je tak jediným účinným spôsobom zaizolovania stropu. Fúkaná  izolácia sa naveje v požadovanej hrúbke na povrch zatepľovanej  konštrukcie, kde vytvorí súvislú tepelnoizolačnú vrstvu bez tepelných  mostov. Svojpomocné snahy o zaizolovanie takejto konštrukcie, napríklad  izolačnými doskami, nevedú k podstatným úspechom a poväčšine len zmenšia  priestor a sťažia ďalší pohyb pri fúkaní izolácie, pre ktorú sa majiteľ  dodatočne aj tak skôr či neskôr rozhodne. 

VÄZNÍKOVÉ KROVY

Väzníkový krov je ľahká konštrukcia stužená priehradovými väzníkmi, charakteristická najmä pre obľúbené bungalovy. Montáž väzníkovej konštrukcie je rýchla a jednoduchá, no väčšinou je priestorovo nízka a preto je v nej potom mnohokrát ťažké sa pohybovať.  

Väzníková  konštrukcia je tvorená drevenými či oceľovými väzníkmi, na ich spodku  je na závesoch upevnený strop, zo sadrokartónu, OSB dosky alebo  dreveného obkladu. Fúkaná izolácia SUPAFIL vytvorí na strope súvislú  tepelnoizolačnú vrstvu, ktorá dokonale zaizoluje priestor okolo  konštrukčných častí väzníkov, ako sú spodné pásnice, zvislé prvky, nosný  rošt a elektrické káble či svietidlá. Klasické zatepľovanie väzníkovej  konštrukcie pokladaním rohoží je prácne, zdĺhavé a ani pri najlepšej  snahe nedosahuje kvalitu fúkanej izolácie.

Zaujalo vás
zateplenie Supafilom?

Kontaktuje nášho špecialistu:

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Cenová kalkulácia

KNAUF INSULATION 2024 | created by people in ARSYline