Fúkaná minerálna izolácia alebo celulóza?

Tu je 6 rozdielov, o ktorých by ste mali vedieť

Fúkaná izolácia je šikovné riešenie aj pre priestory, kde sa nezmestí stavbár ani po štvornožky, navyše sa zvládne za jeden deň. Ktorý materiál si však na fúkanie vybrať?

Zateplenie fúkanou izoláciou SUPAFIL v poslednej dobe získava na obľube vďaka svojej rýchlosti a  jednoduchosti aplikácie. Pomocou špeciálneho prístroja, ktorý materiál  rozvlákni, sa dostane cez hadicu a úzky otvor aj na ťažko prístupné  miesta a zaizoluje aj detaily okolo väzníkov, trámov, CD profilov,  káblov či rozvodov. Navyše ušetrí približne 30 % energií a investícia sa  tak vráti už za 3 – 5 rokov. Mnohí majitelia domov tento spôsob volia  aj preto, že sa jedná o ekologické izolačné materiály. Odborné štúdie  však vravia, že nie všetky sú ekologické, efektívne a bezpečné rovnako.  Porovnali sme pre vás 6 parametrov fúkanej minerálnej izolácie a fúkanej  celulózy, v ktorých sa výsledky líšia.

1.

Deformácia materiálu – sadanie

Sadanie fúkanej izolácie je dôležitým faktorom pre výber materiálu, pretože ovplyvňuje to, či bude tepelná účinnosť rovnaká po mesiaci aj po piatich rokoch. Správne inštalovaná minerálna fúkaná izolácia klesá len zanedbateľne, menej ako o 1 %. Podľa skúšok poskytuje stabilnú tepelnú ochranu po celú dobu životnosti budovy. Výrobcovia celulózovej izolácie sa zhodujú v tom, že ich produkty v priebehu času zosadajú viac. Väčšina z nich uvádza mieru zosadnutie na voľnej ploche v rozmedzí 10 – 15 %. Niektorí síce uvádzajú nižšiu hodnotu, ale zároveň odporúčajú navýšenie materiálu o 10 – 15 %. Preto by ste mali s týmito zmenami počítať a vždy pri kúpe porovnať údaje o „minimálnej hrúbke po zosadnutí" s údajmi o „inštalovanej hrúbke".

Porovnanie sadavosti:

Minerálna fúkaná izolácia klesá menej ako o 1 %
Miera zosadania celulózy je v rozmedzí 10 – 15 %
2.

Nasiakanie vzdušnou vlhkosťou

Keď izolácia navlhne, zmenší sa jej tepelný odpor, teda schopnosť izolovať. Dva porovnávané materiály sa v schopnosti absorbovať vodnú paru líšia. Minerálna vlna vďaka svojmu anorganickému pôvodu nenavĺha, nezadržiava vodu, naopak dobre prepúšťa vlhkosť. Ak nasiakne ponorením, napríklad pri povodni alebo iných živelných pohromách, môže byť po vysušení znovu účinná, treba to však konzultovať s jej výrobcom. Celulózová izolácia je vyrobená z rozdrvených novín a pridaných spomaľovačov horenia. Prirodzene absorbuje vlhkosť zo vzduchu a zároveň tým, ako starne, stráca časť pridaných retardantov. V prípade povodne alebo inej prírodnej katastrofy by ani po vysušení nemala byť znovu použitá.

3.

Odolnosť proti požiaru

Každý majiteľ domu by mal vo vlastnom záujme dobre zvážiť protipožiarne vlastnosti materiálu, ktorý sa chystá použiť. V otázke požiarnej bezpečnosti majú minerálna vlna a celulóza veľmi rozdielne vlastnosti. Minerálna vlna vyrobená z minerálnych vlákien je prirodzene nehorľavá, má triedu reakcie na oheň A1, a túto vlastnosť si zachováva po celú dobu životnosti. Nie je teda potrebné ju proti požiaru akokoľvek dodatočne chemicky upravovať. Celulózová izolácia z rozomletých novín je prirodzene horľavá. Aby sa riziko požiaru znížilo, je pred aplikáciou ošetrená veľkou dávkou chemických prostriedkov, tzv. retardantov horenia. Aj keď výrobcovia niekedy uvádzajú, že je tým pádom nehorľavá, tieto prímesi sa môžu z izolácie v priebehu času strácať.

Podľa testov úradu California Bureau of Home Furnishings and Thermal Insulation niektoré celulózové vzorky zlyhali pri štandardných protipožiarnych testoch už 6 mesiacov po inštalácii. Navyše, aj správne ošetrené celulózovej izolácie sa vznietia už pri teplote cca 240 °C, čo je povrchová teplota 75 wattovej žiarovky.
4.

Objemová hmotnosť

Od hmotnosti nafúkanej izolácie závisí nielen cena, ale aj statické zaťaženie stropu. Aplikácia minerálnej izolácie na voľne fúkanú plochu býva zvyčajne do 20 kg/m3. Pri celulóze výrobcovia odporúčajú fúkať na voľnú plochu v rozmedzí 30-40 kg/m3, čo predstavuje dvojnásobné zaťaženie konštrukcie, ale aj oveľa väčšiu spotrebu materiálu, čo má vplyv aj na konečnú cenu.   

Porovnanie hmotnosti:

Aplikácia minerálnej izolácie na voľne fúkanú plochu býva do 20 kg/m3
Celulóza sa fúka na voľnú plochu v rozmedzí 30-40 kg/m3


5.

Zdravotné hľadisko

Označenie „ekologická izolácia” môže byť v niektorých prípadoch sporné. Základ celulózovej izolácie je rastlinného pôvodu, sú k nej však pridávané viaceré spomínané látky ako ochrana proti požiaru a plesniam. Medzi najznámejšie patria napríklad kyselina boritá, borax alebo amónne soli. Minerálna fúkaná izolácia žiadne pridané látky neobsahuje, je to 100%-ne prírodný materiál vyrobený z čistého minerálneho vlákna bez spojiva, teda bez chemických prímesí.

6.

Plesne a škodcovia

Riziko napadnutia plesňami, škodcami či hlodavcami je iba pri zle realizovaných strechách, hlavne v detailoch. Pre zabezpečenie strechy je nutné, aby bola konštrukcia uzavretá bez nechránených otvorov v obvodových konštrukciách, vo vetracích štrbinách je potrebné umiestniť na to určené sieťky alebo mriežky. Hlodavce sa žiadnou izoláciou neživia, môžu si v nej však „vyhrýzť“ a založiť hniezdo, preto treba zabrániť ich prístupu do strechy. Mierne „navrch“ má v tomto ohľade fúkaná minerálna izolácia, keďže je úplne odolná proti vlhkosti a nenasiakavá, nepodporuje rast plesní ani koróziu.

Zaujalo vás
zateplenie Supafilom?

Kontaktuje nášho špecialistu:

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Cenová kalkulácia

KNAUF INSULATION 2024 | created by people in ARSYline