Nemýľte si fúkanú izoláciu so striekanou penou

Pri mnohých typoch striech sa dá dosiahnuť dostatočná úspora energie zateplením stropu. Platí to pre moderné bungalovy i staršie sedliacke domy.
Rozhodujete sa medzi fúkanou a striekanou izoláciou? Pozrite si rozdiely.

Prírodný materiál alebo syntetický? 

Medzi striekaním a fúkaním je veľký rozdiel. Striekané izolácie vznikajú miešaním chemikálií v kvapalnej podobe, najčastejšie sa takto aplikujú mäkké striekané PUR peny. 

Pri fúkanej izolácii sa používajú pevné prírodné materiály, ako je minerálna vlna, drevovlákno alebo celulóza. Rozvláknený izolačný materiál sa aplikuje pomocou špeciálneho prístroja, ktorý ho poháňa vzduchom do hadice priamo na určené miesto.

Mnoho majiteľov domov sa dnes snaží pri stavbe vyhýbať sa chemickým látkam, ktoré môžu uvoľňovať do ovzdušia škodlivé výpary. Minerálna vlna má prírodný pôvod, je vyrobená zo sklených vlákien alebo vlákien z kameňa, podiel obnoviteľnej zložky v nej dosahuje až 80 %. Striekané peny sú chemické látky, ktoré sa miesia priamo na stavbe a podiel obnoviteľnej zložky v nich je veľmi malý alebo žiadny. Z tohto pohľadu nie sú „chytré peny“ žiadnym prínosom pre životné prostredie, ani pre naše zdravie.

Treba si tiež uvedomiť, že priaznivú klímu a prestup vlhkosti v drevostavbe alebo drevenom strope či strešnom krove môže nepriedušná syntetická izolácia úplne narušiť.


Fúkané materiály sú rôzne

Aj pri výbere fúkaného materiálu treba uvažovať, aké vlastnosti od izolácie požadujeme. Okrem tepelnoizolačných vlastností je veľmi dôležitá aj ochrana proti požiaru, zvuková izolácia a taktiež obsah chemických prídavných látok, ktoré sa môžu počas užívania strechy uvoľňovať do interiéru. V tomto smere je rozumnou voľbou minerálna fúkaná izolácia Supafil, ktorá je absolútne nehorľavá aj bez pridaných chemických látok a zároveň výborne pohlcuje hluk.


Úskalia inštalácie

Fúkanie minerálnej vlny je založené na mechanickom rozvláknení, nepodlieha vonkajším podmienkam a je ho možné ľahko nastaviť na požadovanú hrúbku. 

Inštaláciu striekaných pien vykonávajú odborné firmy. Zmiešanie dvoch chemických zložiek ovplyvňuje priamo pracovník na stavbe a pri nesprávnej aplikácii hrozí, že pena zmenší objem a popraská, teda stratí tepelnoizolačnú schopnosť. Odstraňovanie zaschnutej peny v prípade poruchy je doslova nočná mora. Aplikáciu peny ovplyvňuje teplota a relatívna vlhkosť vzduchu. Ak je relatívna vlhkosť príliš vysoká alebo teplota vzduchu príliš nízka, môže vzniknúť izolačná vrstva s rôznymi poruchami. 

V každom prípade si vždy overte referencie firmy, ktorá vám bude zateplenie aplikovať. 


Ochrana proti hluku

O minerálnej vlne je známe, že je účinným zvukovým izolantom. Minerálna fúkaná izolácia Supafil je rovnako akusticky účinná ako štandardná minerálna vlna.Výsledky nezávislého merania v laboratóriu UCEEB, kde bola zmeraná schopnosť znižovať prenos hluku PUR peny a minerálnej vlny si môžete pozrieť tu. Už pri hrúbke nafúkaného Supafilu 28 cm na SDK strope je vzduchová nepriezvučnosť minimálne 44 dB. „Minimálne“ preto, lebo štandardne sa fúka väčšia objemová hmotnosť aj hrúbka, čiže pri hrúbke 40 cm, ktorá sa najčastejšie v bungalovoch  používa, je zvuková izolácia ešte lepšia. 

Pokiaľ uvažujete aj nad úložným priestorom, kedy sa nad izoláciou vytvorí pochôdzna podlaha napr. z OSB dosky, zlepší sa vzduchová nepriezvučnosť o ďalších 8 dB


Ochrana proti požiaru

Fúkaná minerálna vlna je absolútne nehorľavá, nepodporuje vznietenie ani šírenie plameňa. PUR peny podobne ako polystyrénové zateplenie patria do triedy reakcie na oheň E, teda medzi materiály, ktoré značne prispievajú k rozvoju požiaru. Niekedy je pri nich uvedené, že materiál je samozhášavý, no neznamená to nehorľavý, ale iba to, že keď naň nepôsobí plameň o určitej intenzite, tak ďalej nehorí. V skutočnosti pri požiari vyvíja množstvo toxických plynov. 

Zaujalo vás
zateplenie Supafilom?

Kontaktuje nášho špecialistu:

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Cenová kalkulácia

KNAUF INSULATION 2024 | created by people in ARSYline