stop hluku z exteriéru

Stop hluku z exteriéru

Pri zatepľovaní stropu rodinného domu ide majiteľovi hlavne o úsporu energie na vykurovanie, ktorá je v týchto časoch mimoriadne dôležitá. Pri výbere izolačného materiálu však treba zobrať do úvahy aj jeho ďalšie vlastnosti, ktoré sú pridanou hodnotou, ako je schopnosť pohlcovať hluk. Zamerať sa na akustiku je zvlášť potrebné pri plechovej strešnej krytine.

1.

Pomer cena a vlastnosti fúkanej izolácie

Ako pri každom nákupe i v prípade tepelných izolácií zvažujeme pomer ceny a úžitkových vlastností produktu, o to viac, že nám má slúžiť dlhé roky a aj počas energetickej krízy. Pri strechách, kde sa izolácia nevkladá medzi krokvy a podstrešný priestor nie je obytný, je izolácia stropu zároveň izoláciou strechy. Platí to pri moderných bungalovoch s väzníkovým krovom a valbovou strechou, pultových strechách, ale aj pri starších domoch s neobytnou povalou. Pre všetky tieto konštrukcie je ideálnym riešením fúkaná izolácia Supafil

Moderný bungalov s väzníkovým krovom

Moderný bungalov s väzníkovým krovom

2.

Nemýľte si striekanie s fúkaním

Majitelia spomínaných typov domov sa môžu rozhodovať medzi viacerými možnosťami. Donedávna sa pre tento účel využívali rolky minerálnej vlny, tento spôsob je však prácnejší a nemusia sa dokonale vyplniť špáry medzi jednotlivými vrstvami ako je to pri fúkanej izolácii. V poslednej dobe niektorí majitelia domov využívajú striekanú PUR penu, niektorí si dokonca mýlia striekanie s fúkaním, medzi nimi je však veľký rozdiel. Striekané izolácie vznikajú miešaním chemikálií v kvapalnej podobe, najčastejšie sa takto aplikujú mäkké striekané PUR peny. Pri fúkanej izolácii sa používajú pevné prírodné materiály, ako je minerálna vlna, drevovlákno alebo celulóza. Rozvláknený izolačný materiál sa aplikuje pomocou špeciálneho prístroja, ktorý ho poháňa vzduchom do hadice priamo na určené miesto. Pri výbere fúkaného materiálu treba zvážiť rozdiely vo vlastnostiach izolácií. Okrem tepelnoizolačných vlastností je veľmi dôležitá aj ochrana proti požiaru, zvuková izolácia a taktiež obsah chemických prídavných látok , ktoré sa môžu počas užívania strechy uvoľňovať do interiéru. V tomto smere je rozumnou voľbou minerálna fúkaná izolácia Supafil, ktorá je absolútne nehorľavá aj bez pridaných chemických látok a zároveň výborne pohlcuje hluk.

Fúkanie minerálnej izolácie SUPAFIL

Fúkanie minerálnej izolácie SUPAFIL

3.

Ochrana proti hluku

O minerálnej vlne je známe, že je účinným zvukovým izolantom. Minerálna fúkaná izolácia Supafil je rovnako akusticky účinná ako štandardná minerálna vlna, čo dokazujú laboratórne merania. Už pri hrúbke nafúkaného Supafilu 28 cm a SDK stropu z dvoch sadrokartónových dosiek je vzduchová nepriezvučnosť minimálne 44 dB. „Minimálne“ preto, lebo štandardne sa fúka väčšia objemová hmotnosť aj hrúbka, čiže pri hrúbke 40 cm, ktorá sa najčastejšie v bungalovoch  používa, je zvuková izolácia ešte lepšia. Pokiaľ uvažujete aj nad úložným priestorom, kedy sa nad izoláciou vytvorí pochôdzna podlaha napr. z OSB dosky, zlepší sa vzduchová nepriezvučnosť o ďalších 8 dB.

Minerálna fúkaná izolácia Supafil je akustický účinná s minerálnou nepriezvučnosťou 44 dB

Minerálna fúkaná izolácia Supafil je akustický účinná s minerálnou nepriezvučnosťou 44 dB

4.

Porovnanie fúkanej izolácie s PUR penou

Nepriezvučnosť vrstvy PUR peny sa určuje ťažko, pretože nastriekaná vrstva má nepravidelnú štruktúru a jej vlastnosti závisia od aktuálnych podmienok pri aplikácii. Reálne hodnoty sa dajú určiť len meraním na konkrétnej vrstve. Majiteľom domov pri rozhodovaní možno pomôžu výsledky nezávislého merania v laboratóriu UCEEB, kde bola zmeraná schopnosť znižovať prenos hluku PUR peny a minerálnej vlny. Aby bolo možné obe izolácie porovnať, bol zhotovený model šikmej strechy zateplený striekanou PUR penou v celkovej hrúbke 260 mm a minerálnou vlnou v tej istej hrúbke. Ostatné použité materiály boli identické. Šikmá strecha so striekanou PUR penou mala váženú nepriezvučnosť 39 dB, zatiaľ čo strecha s minerálnou vatou 53 dB. Pre lepšiu predstavu, 14 dB znamená rozdiel medzi hlukom, ktorý vydáva chladnička a mixér. Podobný rozdiel je aj medzi minerálnou fúkanou izoláciou a PUR penou. Na decibely by si mali dávať pozor hlavne majitelia domov s plechovou strešnou krytinou. Podľa dlhoročných skúseností pri daždi vzniká na týchto strechách pomerne veľký hluk, majitelia domov so strechou zateplenou Supafilom však potvrdzujú, že zvuková izolácia je výborná a hluk doliehajúci do interiéru zanedbateľný.

Zateplenie fúkanou minerálnou izoláciou SUPAFIL / Zateplenie striekanou PUR penou

Zateplenie fúkanou minerálnou izoláciou SUPAFIL / Zateplenie striekanou PUR penou

Zaujalo vászateplenie Supafilom?

Zaujalo vás
zateplenie Supafilom?

Kontaktuje nášho špecialistu:

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Cenová kalkulácia

KNAUF INSULATION 2023 | created by people in ARSYline