Stop hluku z exteriéru

Pri výbere izolačného materiálu do strechy treba zobrať do  úvahy aj jeho ďalšie vlastnosti, ktoré sú pridanou hodnotou, ako  napríklad schopnosť pohlcovať hluk.
Zamerať sa na akustiku je zvlášť potrebné pri plechovej strešnej krytine.

Pri  moderných bungalovoch s väzníkovým krovom a valbovou strechou,  pultových strechách, ale aj pri starších domoch s neobytnou povalou je  ideálnym riešením fúkaná izolácia Supafil.
Zateplenie je hotové za jeden deň, dostane sa do každej medzery a má výborné akustické vlastnosti.

1.

Ochrana proti hluku

Minerálna vlna je veľmi účinným zvukovým izolantom. Minerálna fúkaná izolácia Supafil je rovnako akusticky účinná ako štandardná minerálna vlna, čo dokazujú laboratórne merania. Už pri hrúbke nafúkaného Supafilu 28 cm a SDK stropu z dvoch sadrokartónových dosiek je vzduchová nepriezvučnosť minimálne 44 dB. „Minimálne“ preto, lebo štandardne sa fúka väčšia objemová hmotnosť aj hrúbka, čiže pri hrúbke 40 cm, ktorá sa najčastejšie v bungalovoch  používa, je zvuková izolácia ešte lepšia. Pokiaľ uvažujete aj nad úložným priestorom, kedy sa nad izoláciou vytvorí pochôdzna podlaha napr. z OSB dosky, zlepší sa vzduchová nepriezvučnosť o ďalších 8 dB.

Na decibely by si mali dávať pozor hlavne majitelia domov s plechovou strešnou krytinou. Podľa dlhoročných skúseností pri daždi vzniká na týchto strechách pomerne veľký hluk, majitelia domov so strechou zateplenou Supafilom však potvrdzujú, že zvuková izolácia je výborná a hluk doliehajúci do interiéru zanedbateľný.

Minerálna fúkaná izolácia Supafil je akustický účinná s minerálnou nepriezvučnosťou 44 dB

Minerálna fúkaná izolácia Supafil je akustický účinná s minerálnou nepriezvučnosťou 44 dB

2.

Porovnanie fúkanej izolácie s PUR penou

Nepriezvučnosť vrstvy PUR peny sa určuje ťažko, pretože nastriekaná vrstva má nepravidelnú štruktúru a jej vlastnosti závisia od aktuálnych podmienok pri aplikácii. Reálne hodnoty sa dajú určiť len meraním na konkrétnej vrstve. Majiteľom domov pri rozhodovaní možno pomôžu výsledky nezávislého merania v laboratóriu UCEEB, kde bola zmeraná schopnosť znižovať prenos hluku PUR peny a minerálnej vlny

Šikmá strecha so striekanou PUR penou s hrúbkou 26 cm mala váženú nepriezvučnosť 39 dB, zatiaľ čo strecha s minerálnou vlnou s rovnakou hrúbkou 53 dB. Pre lepšiu predstavu, 14 dB znamená rozdiel medzi hlukom, ktorý vydáva chladnička a mixér. Podobný rozdiel je aj medzi minerálnou fúkanou izoláciou a PUR penou.

Fúkanie minerálnej izolácie SUPAFIL

Fúkanie minerálnej izolácie SUPAFIL

3.

Nemýľte si striekanie s fúkaním

Majitelia spomínaných typov domov v poslednej dobe na strechu využívajú striekanú PUR penu, niektorí si dokonca mýlia striekanie s fúkaním, medzi nimi je však veľký rozdiel. Striekané izolácie vznikajú miešaním chemikálií v kvapalnej podobe, najčastejšie sa takto aplikujú mäkké striekané PUR peny. Pri fúkanej izolácii sa používajú pevné prírodné materiály, ako je minerálna vlna, drevovlákno alebo celulóza. Rozvláknený izolačný materiál sa aplikuje pomocou špeciálneho prístroja, ktorý ho poháňa vzduchom do hadice priamo na určené miesto. V tomto smere je rozumnou voľbou minerálna fúkaná izolácia Supafil, ktorá je absolútne nehorľavá aj bez pridaných chemických látok a zároveň výborne pohlcuje hluk.


Zaujalo vás
zateplenie Supafilom?

Kontaktuje nášho špecialistu:

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Cenová kalkulácia

KNAUF INSULATION 2024 | created by people in ARSYline