Radíme: Rekonštrukcia strechy

5 krokov k efektívnej rekonštrukcii strechy: Čo treba zvážiť vopred?

Dôvodom na rekonštrukciu strechy býva jej porucha, no dnes čoraz žiadanejšia úspora energií na vykurovanie. Postup závisí od typu a stavu vašej strechy a tiež od časových a finančných možností. Pozrite sa, ako na to.


1. Určite si rozsah rekonštrukcie

Nech je dôvod vášho rozhodnutia obnoviť strechy akýkoľvek, najprv treba zhodnotiť jej aktuálny stav. Pre tento účel obvykle postačí krátka obhliadka skúseného majstra, ktorý to dokáže posúdiť. Ak máte šikmú strechu a krov aj latovanie sú v poriadku, strecha nie je zatečená, ani nič nahnité, vtedy stačí vymeniť starú krytinu za novú a dôkladne ju zatepliť. Rovné alebo ploché strechy na starších domoch sú z hľadiska úniku tepla veľmi kritickým miestom. Na vyriešenie problému netreba hneď stavať nový krov, stačí vymeniť hydroizoláciu a strechu zatepliť. Ak odborník nájde na streche vážnejšie poruchy, je ich potrebné počas rekonštrukcie odstrániť.


2. Zistite si možnosti zateplenia

Rôzne typy striech sa dajú zatepľovať rôznymi spôsobmi, oplatí sa zvážiť, ktorý z nich je pre tú vašu ten správny. Pri šikmých strechách je osvedčeným spôsobom zateplenie minerálnou vlnou minimálne medzi a pod krokvami, no ak neplánujete obytné podkrovie, s úsporou energie vám pomôže aj zateplenie stropu.

V starších domoch sú najčastejšie trámové, keramické a železobetónové stropy.  Pre všetky tieto stropy, rovnako ako aj pre strechy s nízkym krovom – valbové a sedlové, je výbornou voľbou fúkaná minerálna izolácia. Veľmi efektívne sa dajú „nafúkať“ aj dvojplášťové ploché strechy, ktoré majú napríklad aj typické socialistické „kocky“. Sú to väčšinou miesta s náročným prístupom, no fúkaná izolácia sa dá jednoducho použiť všade tam, kde sa dá urobiť malý otvor na aplikáciu hadice na fúkanie.

Takéto zateplenie sa dá urobiť za jeden deň bez zbytočného odpadu a obmedzenia chodu domácnosti. Na nafúkanie sa používa špeciálne zariadenie. V každom kraji nájdete viaceré skúsené realizačné firmy, ktoré sa takéto realizácii venujú. Použitie fúkanej minerálnej izolácie Supafil minimalizuje tepelné mosty, pretože sa dostane ja do tých najmenších medzier a vyplní priestor okolo rozvodov, elektroinštalácií aj väzníkov. Tvoria ju prírodné minerálne vlákna, ktoré sú ekologickým materiálom bez škodlivých látok.

Možnosti fúkania izolácia pri rekonštrukcii strechy


3. Voľne fúkaná či do dutiny?

Ak si zvolíte fúkanú izoláciu, spomínané trámové stropy a dvojplášťové ploché, pultové, strechy je možné izoláciou vyplniť do dutiny. Pri fúkaní do dutiny sa aplikuje izolácia väčším tlakom, steny dutiny umožnia viac ju „natlačiť“.  Pri fúkaní voľne na plochu nie sú potrebné žiadne stavebné úpravy, no ak na povale chcete niečo skladovať, treba na to vybudovať servisné lavičky alebo úložné plochy z OSB dosiek. Pri oboch spôsoboch je veľkou výhodou, keď sa izolácia časom nedeformuje, „nesadá“, čo treba zohľadniť pri výbere materiálu. Na trhu sa na fúkané izolácie používajú hlavne celulóza a minerálna izolácia. Ak vám záleží na prírodnom materiáli, celulóza je síce vyrobená z recyklovaného papiera, no treba zvážiť fakt, že sú v nej pridávané retardéry horenia a iné chemické látky, napríklad kyselina boritá, borax alebo amónne soli.

Minerálna izolácia Supafil je naozaj prírodná, úplne nehorľavá aj bez pridaných látok a má najlepšiu triedu sadania S1, menšiu ako 1 %, kým výrobcovia celulózových izolácií uvádzajú sadavosť 10 – 15 %, tepelnoizolačné vlastnosti tak môžu postupne časom klesnúť.

Inšpirujte sa, ako zateplenie fúkanou minerálnou izoláciou zvládli iní.

Izolácia nafúkaná do dutiny – dvojplášťová pultová strecha

Izolácia trámového stropu v staršom dome nafúkaná do dutiny


4. Výmena strešnej krytiny

Rekonštrukciu strechy je vždy dobré nechať na odborníkov, no v súčasnosti je cena stavebných prác pomerne drahá a realizačných firiem je málo. Šikovný domáci majster si starú strešnú krytinu za novú na jednoduchej streche vymení aj svojpomocne, keď si nájde vhodného odborného poradcu. V tomto smere je výhodou skladaná krytina, keramická alebo betónová. Ak si nájdete profesionálov, jednoduchá výmena strešnej krytiny bez potreby opravy alebo výmeny krovu bude skúsenej firme trvať približne 5 pracovných dní. Pri zložitejších projektoch a väčších zásahoch treba určite prizvať projektanta, napríklad vtedy, ak je plánovaná oprava strechy aj so zobytnením podkrovia.

Voľne fúkaná izolácia s pochôdznymi lávkami


5. Legislatívne povinnosti

Pri rekonštrukcii strechy si vo väčšine prípadov vystačíte s ohlásením stavebnému úradu, ktoré je pomerne jednoduchým úkonom. Stavebné povolenie budete potrebovať len v prípade, keď pôjde o významnejší zásah do konštrukcie a vzhľadu stavby. Na tento fakt vás upozorní projektant alebo realizačná firma.

Informujte sa o ekologickom zateplení strechy fúkanou minerálnou izoláciou a vyžiadajte si cenovú ponuku.


Zaujalo vás
zateplenie Supafilom?

Kontaktuje nášho špecialistu:

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Cenová kalkulácia

KNAUF INSULATION 2023 | created by people in ARSYline