Zatepliť strechu PUR penou či fúkanou izoláciou? Pozrite si 6 rozdielov

Pri mnohých typoch striech sa dá dosiahnuť dostatočná úspora energie zateplením stropu či povaly. Platí to pre moderné bungalovy i staršie sedliacke domy. Rozhodujete sa medzi fúkanou a striekanou izoláciou? Pozrite si 6 rozdielov.

Zatepliť strechu PUR penou či fúkanou izoláciou? Pozrite si 6 rozdielov

Medzi striekaním a fúkaním je veľký rozdiel. Striekané izolácie vznikajú miešaním chemikálií v kvapalnej podobe, najčastejšie sa takto aplikujú mäkké striekané PUR peny. Pri fúkanej izolácii sa používajú pevné prírodné materiály,  ako je minerálna vlna, drevovlákno alebo celulóza. Rozvláknený izolačný  materiál sa aplikuje pomocou špeciálneho prístroja, ktorý ho poháňa  vzduchom do hadice priamo na určené miesto.

1. Prírodný materiál alebo syntetický?

Mnoho majiteľov domov sa dnes snaží pri stavbe vyhýbať sa chemickým látkam, ktoré môžu uvoľňovať do ovzdušia škodlivé výpary. Fúkaná minerálna vlna má prírodný pôvod, je vyrobená zo sklených vlákien, podiel obnoviteľnej zložky v nej dosahuje až do  80 %.  Striekané peny sú chemické látky, ktoré sa miesia priamo na stavbe  a podiel obnoviteľnej zložky v nich je veľmi malý alebo žiadny. Z tohto  pohľadu nie sú chytré peny žiadnym prínosom pre naše zdravie,  ani pre životné prostredie.

Treba si tiež uvedomiť, že priaznivú  klímu a prestup vlhkosti v drevostavbe alebo drevenom strope či  strešnom krove môže nepriedušná syntetická izolácia úplne narušiť.

Zatepliť strechu PUR penou či fúkanou izoláciou? Pozrite si 6 rozdielov

2. Zachovajte si kvalitu izolácie bezpečne a natrvalo  

Aj pri výbere fúkaného materiálu treba uvažovať, aké vlastnosti od izolácie požadujeme. Okrem tepelnoizolačných vlastností je veľmi dôležitá aj zvuková izolácia, ochrana proti požiaru a taktiež obsah  chemických prídavných látok, ktoré sa môžu počas užívania strechy uvoľňovať do interiéru. V tomto smere je rozumnou voľbou minerálna fúkaná izolácia Supafil , ktorá je absolútne nehorľavá aj bez pridaných chemických látok a zároveň výborne pohlcuje hluk. Fúkaná minerálna izolácia oproti iným materiálom (celulóza, drevovlákno) časom nemení svoj objem, teda sa nestenčuje.

Zatepliť strechu PUR penou či fúkanou izoláciou? Pozrite si 6 rozdielov

3. Riziká pri inštalácii: Čo vám môže spôsobiť problémy?

Fúkanie minerálnej vlny je založené na mechanickom rozvláknení, nepodlieha vonkajším podmienkam a je ho možné ľahko nastaviť na požadovanú hrúbku.

Inštaláciu striekaných pien vykonávajú odborné firmy. Zmiešanie dvoch chemických zložiek ovplyvňuje  priamo pracovník na stavbe a pri nesprávnej aplikácii hrozí, že pena zmenší objem a popraská, teda stratí tepelnoizolačnú schopnosť.  Odstraňovanie zaschnutej peny v prípade poruchy je doslova nočná mora. Aplikáciu peny ovplyvňuje teplota a relatívna vlhkosť vzduchu. Ak je relatívna vlhkosť príliš vysoká alebo teplota vzduchu príliš nízka, môže vzniknúť izolačná vrstva s rôznymi poruchami. 

V každom prípade si vždy overte referencie firmy, ktorá vám bude zateplenie aplikovať. 

Zatepliť strechu PUR penou či fúkanou izoláciou? Pozrite si 6 rozdielov

4. Myslite na ochranu pred vonkajším hlukom

Zvuková izolácia strechy je dôležitá pre všetky domácnosti, no obzvlášť by mala zaujímať majiteľov domov s plechovou strešnou krytinou. Tá totiž pri nepriaznivom počasí spôsobuje pomerne výrazný hluk. O minerálnej vlne je známe, že je účinným zvukovým izolantom. Minerálna fúkaná izolácia Supafil je rovnako akusticky účinná ako štandardná minerálna vlna. Dokázali to aj výsledky nezávislého merania v laboratóriu UCEEB, kde bola zmeraná schopnosť znižovať prenos hluku PUR peny a minerálnej vlny. Už pri hrúbke nafúkaného Supafilu 28 cm na SDK strope je vzduchová nepriezvučnosť minimálne 44 dB. Minimálne preto, lebo štandardne sa fúka väčšia objemová hmotnosť aj hrúbka, čiže pri hrúbke 40 cm, ktorá sa najčastejšie v bungalovoch používa, je zvuková izolácia ešte lepšia.

Pokiaľ uvažujete aj nad úložným priestorom, kedy sa nad izoláciou vytvorí pochôdzna podlaha, zlepší sa vzduchová nepriezvučnosť o ďalších 8 dB.

Obrázok - Pozrite si skladbu strechy s minerálnou fúkanou izoláciou, ktorá účinne tlmí hluk:

Zatepliť strechu PUR penou či fúkanou izoláciou? Pozrite si 6 rozdielov

Pri pôchodznej povale si dajte pozor, OSB dosky sú na plošné zakrytie úplne nevhodné, lebo prepúšťajú len veľmi málo pary. Hodia sa len na vytvorenie servisných lavičiek alebo menších úložných plôch. Na plošné prekrytie izolácie na povale sú vhodným riešením surové drevené laty, ktoré prepúšťajú vlhkosť najlepšie a medzi nimi treba zachovať medzery.

Zatepliť strechu PUR penou či fúkanou izoláciou? Pozrite si 6 rozdielov

5. Ochráňte svoj majetok pred požiarom: horľavá izolácia je riziko

Fúkaná minerálna vlna je absolútne nehorľavá, nepodporuje vznietenie ani šírenie plameňa. PUR peny podobne ako  polystyrénové zateplenie patria do triedy reakcie na oheň E, teda medzi materiály, ktoré značne prispievajú k rozvoju požiaru. Niekedy je pri nich uvedené, že materiál je samozhášavý, no neznamená to nehorľavý,  ale iba to, že keď naň nepôsobí plameň o určitej intenzite, tak ďalej  nehorí. V skutočnosti pri požiari vyvíja množstvo toxických plynov.

Zatepliť strechu PUR penou či fúkanou izoláciou? Pozrite si 6 rozdielov

Zdroj AVMI: požiar strechy s PUR penou

6. Aká cena je skutočne výhodná

Pri porovnávaní cenových ponúk záleží nielen na výslednej sume, ale hlavne na dosiahnutí požadovaného tepelného odporu, teda či vám ponúkané zateplenia budú rovnako dobre izolovať.

PUR pena je drahšia než minerálna vlna. Z cenovej ponuky  musí byť jasný dosiahnutý tepelný odpor a hrúbka izolačného materiálu.

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku a získajte správnu izoláciu pre vašu strechu a strop. 

 

Zaujalo vás
zateplenie Supafilom?

Kontaktuje nášho špecialistu:

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Cenová kalkulácia

KNAUF INSULATION 2024 | created by people in ARSYline